EstimatorPRO Overview

EstimatorPRO Overview

Set Up the Estimate File

Set Up the Estimate File

Starting An Estimate

Starting An Estimate

Navigation Toolbar

Navigation Toolbar

The Globe

The Globe

GoTo Detail/Go to Database

GoTo Detail/Go to Database

Preview Sheets

Preview Sheets

Go To Sheet

Go To Sheet

Move Left - Move Right

Move Left - Move Right

Move Back

Move Back

Standard and Loan Calculators

Standard and Loan Calculators

Protect Page

Protect Page

Lumber Calculator

Lumber Calculator

Complete the Estimate

Complete the Estimate

Create the Proposal

Create the Proposal

Handling Allowances

Handling Allowances

Create a Change Order

Create a Change Order

Export Estimate to Quickbooks

Export Estimate to Quickbooks

Create a Purchase Order

Create a Purchase Order